Preventivní prohlídky

26.01.2016 22:25

Preventivní prohlídka

 

Všeobecnou preventivní prohlídku provádí praktický lékař pro dospělé každé 2 roky ( nejdříve po uplynutí 23 měsíců po poslední). Prohlídka je plně hrazena pojišťovnou, rozsah a frekvence jsou  dané vyhláškou  č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.  Smyslem preventivních prohlídek je pravidelná kontrola celkového zdravotníhostavu pacienta a včasný záchyt počínajících zdravotních obtíží. Součástí každé preventivní prohlídky je :

  1. zhodnocení Vašeho aktuálního zdravotního stavu, vyptání se na Vaše obtíže,  dále kontrola všech Vašich zdravotních záznamů
  2. kontrola povinného ( u nás pouze tetanus)  očková, informování o doporučeném očkování
  3. fyzikální vyšetření, do kterého patří měření hmotnosti, tlaku, celkové vyšetření, jehož součástí je i vyšetření konečníku, u mužů varlat, u žen prsou s poučením o správném samovyšetřování, dále vyšetření zraku a sluchu
  4. vyšetření ranní moče chemickým testovacím papírkem ( nutné odebrat střední proud moče po důkladném omytí genitálu) 
  5. krevní odběry: vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů, včetně triacylglycerolů (LDL+HDL) v rámci první preventivní prohlídky u praktického lékaře v 18 letech a dále ve 40, 50 a 60 let věku, vyšetření glykemie od 45 let věku ve dvouletých intervalech
  6. od 50 let věku vyšetření stopového množství krve ve stolici diagnostickým testem, který obdržíte u nás v ambulanci, a to 1x za rok mezi 50. - 55. rokem a dále 1x za 2 roky. Od 55.roku je možné toto vyšetření nahradit tzv. kolonoskopií, což je vyšetření tlustého střeva optikou
  7. natočení EKG (od 40 let á 4 roky)

 Závěrem každé preventivní prohlídky si zhodnotíme celkový nález a v případě potřeby od nás dostanete doporučení pro další potřebná opatření. Vaše otázky jsou v průběhu prohlídky vítané, naším cílem je spokojený pacient, který rozumí svému zdraví:-)